Hoe heeft het zover kunnen komen?

icon insticon piicon twicon fb

Aanmelden nieuwsbrief
Joomla Extensions powered by Joobi
 0652 307 365

Search our Site

Tijger
Het kan natuurlijk nooit écht zijn gebeurd, daarvoor is het gewoon té erg,
maar stel nu eens dat het wel waar was …, wat zou je dan doen?


Lang geleden …

Lang, heel lang geleden hadden koningen, keizers, landheren, bisschoppen of welke naam je Macht ook maar wilt geven, het goed voor elkaar. Op de een of andere manier had Macht een positie verworven en omdat hij die positie nu eenmaal had, kon hij die ook vrij gemakkelijk handhaven. Macht bleef dus Macht.

Meer macht

Wanneer het daarbij was gebleven was het allemaal niet zo erg geweest, maar om de een of andere duistere reden was Macht niet tevreden met zijn Macht en wilde hij meer. Het ging heel langzaam hoor, met elke generatie had Macht het gewoon net iets beter geregeld voor zichzelf en er nog wat macht bij gepikt.

Ongelijkheid

Mens kreeg het door de ongelijkheid die Macht creëerde zwaar en het leven van Mens ging geleidelijk aan over in overleven. Maar zoals gezegd het ging heel langzaam en elk nieuw Mens werd gewoon in de situatie geboren en wist eigenlijk niet beter.

Macht was niet tevreden

Macht had eigenlijk meer dan genoeg, maar gek genoeg was Macht nooit tevreden en hij wilde altijd meer. Niemand begreep goed waarom dat zo was, maar het was wel zo.

Bank en Geld

Op een gegeven moment bedacht Macht om hét ruilmiddel uit die tijd in eigen beheer te nemen. Hij creëerde daartoe Bank en noemde het ruilmiddel Geld. Een deel van Macht werd nu Bankier maar natuurlijk bleven Macht en Bankier alles samen delen. Wat deden Macht en Bankier nu precies?

Wat deden Macht en Bankier precies?

Eigenlijk mocht niemand dat weten, maar het ging ongeveer als volgt: Macht besloot dat alleen hij Geld mocht bijdrukken en niemand anders. Vervolgens leende hij Geld uit aan Mens. Mens moest in ruil daarvoor een beetje rente betalen. Dat was eigenlijk best vreemd want op die manier kreeg Macht Geld over iets dat hij gewoon uit het niks had bijgedrukt.

Erbij neerleggen

Mens vond dat in het begin ook raar maar omdat Macht nu eenmaal Macht had zei hij dat het normaal was. En als je het daarmee niet eens was moest je van Macht je mond houden, kreeg je een boete of werd je buitengesloten. Dat werkte verrassend goed want als je arm bent wil je natuurlijk geen boete en al helemaal niet buitengesloten worden. Daarom legde Mens zich er na verloop van tijd bij neer dat het zo was en een paar generaties later had niemand het er meer over hoe gek die rente eigenlijk was en hoeveel druk die voor Mens veroorzaakte.

Jaarlijks feest

Bankier kreeg met het Geldspel zonder iets te doen heel veel Geld in handen en Mens moest almaar harder werken om alle rente terug te betalen. Het was echt een doorslaand succes (voor Bankier) en één keer per jaar organiseerde hij samen met Macht een grote feestelijke bijeenkomst waarop ze met elkaar toasten op hun succes en waarop ze nadachten over plannen om nog meer Macht en Geld te krijgen op een makkelijke manier.

Oorlog

Je vindt het misschien heel raar wat ik nu ga opschrijven en daarom breng ik hier nog een keer de aanvangszin van dit verhaal in herinnering:

Het kan natuurlijk nooit écht zijn gebeurd, daarvoor is het gewoon té erg,
maar stel nu eens dat het wel waar was …, wat zou je dan doen?

Tijdens een van hun feestelijke bijeenkomsten hadden Macht en Bankier ontdekt dat je makkelijk geld kon verdienen en ook nog eens nieuwe Macht kon verwerven door op grote schaal ruzie te maken. Ze noemden dat Oorlog. Het was echt een slim plannetje want Oorlog bracht gewoon heel veel geld in het laadje van Macht en Bankier, zowel tijdens de oorlog als ook in de herstelfase erna. Oorlog putte Mens bovendien enorm uit en daardoor kreeg Macht vanzelf nog meer Macht.

Goede reden

Om Oorlog te beginnen hoefde Macht eigenlijk alleen maar een goede reden te bedenken om Mens zover te krijgen om mee te doen. Dat was tot zijn eigen verbazing veel makkelijker dan hij had gedacht. Het beste, zo had Macht ontdekt, kon je Mens meekrijgen in Oorlog door anderen zwart te maken of door ze als een bedreiging af te schilderen. Vooral dat laatste was heel effectief. Mens was dan al gauw in staat om zijn leven op het spel te zetten en anderen te doden en daarbij vielen soms miljoenen slachtoffers.

Staatsschuld

Ná Oorlog moest je alles natuurlijk weer opbouwen en daarvoor was Geld nodig, heel veel zelfs. Dat Geld gaf Macht dan onder het mom van ‘ondersteuning’ aan Mens door uit het niets heel veel geld bij te drukken. Het geleende Geld heette met een mooi woord Staatsschuld. Dat was eigenlijk een heel misleidend woord waar Mens gek genoeg intrapte, want Mens zelf draaide namelijk voor die Staatschuld op.

Mensschuld

‘Mensschuld’ zou dus een beter woord zijn geweest. Samenvattend ging het als volgt in zijn werk: Macht drukt Geld waarvoor Mens jarenlang harder moest werken en waar Macht en Bankier de rente en belasting over kregen. Het was wel erg doorzichtig maar gek genoeg geloofde Mens het en het leverde echt heel veel Geld op voor Macht en Bankier.

Van kwaad tot erger

Macht en Bankier werden steeds hebberiger en ze bedachten op hun jaarlijkse feesten het ene na het andere slimme plannetje waar je als Mens gewoon niet van kunt geloven dat het echt waar is. Zo had Macht bijvoorbeeld ontdekt dat het herhalen van een boodschap, ook al was die boodschap nog zo absurd, tot goede resultaten leidde en dat het daarvoor handig was om wat meer grip op de media te krijgen. Dat was sowieso wel fijn want kritische geluiden waren zeer ongewenst om zaken snel te kunnen regelen. Door herhaling bleek je Mens echt de gekste dingen te kunnen laten doen en hem ook de meest onzinnige dingen te laten kopen. Dingen die hij helemaal niet nodig had en die ook nog eens zijn gezondheid ondermijnden.

Medicijn

Dat was dan weer een andere mooie en nieuwe ontdekking die Macht had gedaan. Want toen Mens door het harde werken en de ongezonde dingen die Macht aanbood, steeds zieker en ongelukkiger werd, opende zich een nieuwe markt: Medicijn. Met Medicijn kon je echt ongelooflijk veel Geld maken. De kunst daarbij was om Mens de indruk te geven dat hij door Medicijn steeds ouder werd en dat hij het onderliggende lijden gewoon moest accepteren. Dan kon je Mens echt bijna eindeloos Medicijn blijven geven.

Belasting Paradijs

Door het grote Geld dat Macht en Bankier inmiddels hadden vergaard, kochten zij grote bedrijven op en noemden die Multinationals. Vervolgens creëerden ze een Belasting Paradijs. Zo’n Paradijs was alleen voor Multinationals die daardoor nauwelijks belasting hoefden te betalen. De winst verdween natuurlijk in de zakken van Macht en Bankier. Mens moest natuurlijk wel belasting betalen, sterker nog, een beetje meer want anders klopte de balans niet, dat begreep Mens toch wel? Of niet? Ja, Mens begreep het, maar niet meer helemaal.

Het beste idee

Economische Groei is waarschijnlijk het beste idee geweest dat Macht en Bankier ooit hebben bedacht. Met dat idee kon je eindeloos gevarieerd inspelen op het inmiddels steeds groter geworden Ongeluk van Mens. Onder het mom van Economische Groei werd Mens keer op keer verleid om Geld te lenen. Daarover kon je dan rente rekenen, via Multinationals enorme winsten maken en Mens met meer belastingdruk nog harder laten werken en nog afhankelijker maken.

Arme landen

Wat ook mooi was aan Economische Groei was dat je er arme landen mee kon uitbuiten zonder dat iemand het in de gaten had. Onder het mom van Economische Groei kon je ze ‘helpen’ terwijl je ze met een enorme schuldenlast opzadelde, de grondstoffen uit hun landen wegsluisde en als toetje gebruikmaakte van hun lage loonlasten en kinderarbeid; om nog meer winst te maken dan je al deed. Slim bedacht toch? Het mooiste was nog wel dat Mens het niet doorhad omdat het zo handig was verpakt.

Angst

Als klap op de vuurpijl putte Economische Groei, Aarde uit. Dat leek in eerste instantie misschien niet zo’n goed idee, maar dat was het wel, in ieder geval voor Macht en Bankier. De uitputting van Aarde en de veranderingen in Klimaat riepen namelijk veel angst bij Mens op. Mens die intussen bijna helemaal klem zat in Ratrace werd daardoor nog ongelukkiger en zag geen uitweg. Echter, ondanks of misschien wel dankzij deze situatie begon Mens aan te voelen dat Macht en Bankier niet deugden. Dat was voor het eerst dat Mens begon wakker te worden.

Wat Macht en Bankier niet hadden voorzien

Wat Macht en Bankier niet hadden voorzien is dat Mens door alle onrecht begon te verlangen naar Licht. Macht en Bankier hadden dat ook niet kunnen voorzien want zij kenden geen Licht, Macht en Bankier waren immers Duister. Het verlangen van Mens naar Licht werd geboren uit de pijn van de eeuwenlange spelletjes die Macht en Bankier met Mens hadden gespeeld. En Mens zijn verlangen werd nog versterkt omdat Mens Medemens begon te zien. Het verlangen van Mens kreeg daardoor nog meer gezichten: verlangen naar Gelijkheid, naar Waardigheid, naar Delen, naar Zorg (voor elkaar en Aarde), naar Recht en nog vele andere zaken die in het Hart van Mens tot leven kwamen in die tijd.

Kantelpunt

Mens zijn Licht werd in korte tijd sterker en ook al wist Mens nog niet goed hoe hij Onrecht het beste kon aanpakken, hij zond wel veel Licht de kosmos in. Het was net een Gebed van Licht dat Mens uitzond. En niemand had een goede verklaring voor wat er daarna gebeurde, maar het was overduidelijk dát het gebeurde. Het leek wel of het uitgezonden Licht werd beantwoord want het kwam in veelvoud terug op Aarde. Door al dat Licht kon Mens nog beter zien waar hij zo’n lange tijd in verstrikt had gezeten. Allerlei duistere zaakjes van Macht en Bankier kwamen aan het Licht. Het was best schokkend wat Mens in korte tijd allemaal voor ogen kreeg. Een deel van Mens kon gewoon niet geloven dat Macht en Bankier zo hebberig waren, maar een groot deel begon het wel te zien. Het viel eigenlijk ook niet te ontkennen want elke dag las je in Nieuws wel weer een nieuw schandaal dat aan het licht kwam.

Macht en Bankier worden bang

Je vindt het waarschijnlijk niet meer zo raar wat ik hier nu ga schrijven, maar toch breng ik de aanvangszin van dit verhaal nog een keer in herinnering:

Het kan natuurlijk nooit écht zijn gebeurd, maar stel nu eens dat het wel waar is …
Wat zou je dan doen?

Macht en Bankier kwamen voor een spoedzitting bijeen. Het ging niet goed. Mens werd Lichter en kreeg door hoe het zat. Wat te doen? Voor het eerst waren Macht en Bankier niet meer zelfverzekerd, eigenlijk waren ze bang dat ze Macht en Geld zouden verliezen. Ze besloten dat beslist niet naar buiten toe te laten merken, maar het was wel zo.

Alle trucs

Macht en Bankier besloten nog één keer alles op alles te zetten om Macht terug te pakken. Ze maakten een plan waarin ze de beste trucs die ze ooit hadden gebruikt samenvoegden om Licht van Mens te doven. Op de allereerste plaats koppelden ze Oorlog aan Virus dat op dat moment net op Aarde de ronde deed. Door Herhaling schilderden ze Virus vervolgens als heel erg bedreigend af. Dat was weliswaar niet waar, maar door alle kritische stemmen in Nieuws te blokkeren en de boodschap uur na uur te herhalen, leek het wel zo. Vervolgens begonnen ze Oorlog tegen Virus. Net als in het leger werd er absolute gehoorzaamheid geëist: uniform in de vorm van een mondkapje dragen, anderhalve meter afstand houden, niet met meer dan 3 mensen samenkomen, aan de avondklok houden, en meer van dat soort zaken. En ook al was het in de geschiedenis allemaal al eerder gebruikt Mens trapte er weer in. Vervolgens legden Macht en Bankier echt alles plat net zoals je dat in een echte Oorlog doet. Dat was een heel beproefd recept. Je moest dan namelijk heel veel Geld bijdrukken (echt meer dan ooit tevoren) om alles overeind te houden. Ook kon je dan een zogenaamd ‘helpende’ hand naar Mens uitsteken en dat hielp om hem gehoorzaam te houden. Vervolgens werd Medicijn aangekondigd, een heel speciaal Medicijn dit keer. Dat moest ook wel voor zo’n speciaal Virus. Medicijn zou Mens zeker gaan redden, ook al was daar niet echt bewijs voor. Iedereen moest Medicijn ook nemen want anders zou het niet werken. Een verplicht Medicijnpaspoort zou de druk op die maatregel opvoeren, want zonder zo’n paspoort werd je dan buitengesloten van werk en sociaal verkeer. Tot slot zou Mens door de gecreëerde Staatsschuld zeker twintig jaar heel erg hard moeten werken en geen tijd meer hebben om over Licht en Aarde na te denken. Tenminste dat hoopten Macht en Bankier.

Mens zijn Licht

Wonderlijk dat Macht en Bankier hoopten… dat hadden ze echt nog nooit eerder gedaan. Ze waren altijd heel zeker van hun zaakjes geweest. Nu echter graaiden ze met al hun doorzichtige en al eerder gebruikte trucs zo komisch om zich heen dat Mens aan zijn klompen begon aan te voelen dat Macht en Bankier heel bang waren en dat ze een verborgen agenda hadden. Mens die de situatie doorzag werd veel zekerder van zijn Licht, zekerder van zijn Invloed en met name ook zekerder van zijn macht. En hoewel macht van Mens met een kleine letter werd geschreven was zijn macht groter dan die van Macht en Bankier samen. Dat kwam omdat macht van Mens in feite Liefde was. Liefde voor Medemens, Liefde voor Aarde en Liefde voor zoveel meer nog.

Het is nu nog slechts een kwestie van tijd dat Mens helemaal opstaat en zijn of haar Licht volledig toe-eigent. 

Ik ben benieuwd: hoe sta jij op als Mens?
Laat hieronder jouw statement van Licht en Liefde achter.
(Ik zal binnenkort een initiatief ontplooien om alle Lichtwerkers samen te brengen.)

Henk Fransen